NPS

Поново о програму за гимназије

NPS(1).png

Иако је Национални просветни савет (НПС) почетком јула одбио да разматра иновиране програме за гимназије, уз образложење да програме не треба мењати на брзину, овај предлог поново ће бити на дневном реду наредне седнице НПС-а 27. септембра.

– Разлог за то је писмени захтев Министарства просвете и науке да се изјаснимо о овом предлогу. Други разлог је што смо добили предлоге иновираних програма и за средње стручне школе, тако да један од аргумената који се чуо у прилог томе да не дискутујемо само о иновацијама за гимназије, више не стоји. То, међутим, не значи да морамо да усвојимо предлог у целини. Можемо да га усвојимо делимично или сасвим одбацимо – каже Десанка Радуновић, председница НПС-а.

Основне измене у предлогу иновираних програма за гимназије се, према њеним речима, односе на циљеве и задатке програма, који су усклађени са Законом о основама система образовања и васпитања из 2009. године. Радуновићева додаје и да су код свих предмета извршене интервенције у начину остваривања програма, да би се наставницима сугерисао савременији приступ настави.
– За мене су ове промене сасвим прихватљиве. Што се тиче измена у садржају програма, интервенције су различите. У математици, на пример, ништа није мењано. Замолила сам сваког члана НПС-а да, посебно у свом домену, погледа пажљиво предложене измене, како бисмо на седници одлучили шта је прихватљиво, а шта не. Наставни планови, односно број часова се не мењају, уџбеници остају исти, тако да неће бити радикалних промена. Потпуно нови су једино програми за стране језике и информатику, јер су на овим предметима урађене велике промене у основној школи, а та деца су сада пошла у средњу школу – истиче Радуновићева.
Већ у октобру пред члановима НПС-а ће се наћи и предлог иновираних програма за средње стручне и уметничке школе. О њима би требало да се изјасни и Савет за стручно образовање и образовање одраслих, с обзиром на то да је Завод за унапређивање образовања и васпитања урадио предлоге иновираних програма и за општеобразовне и за стручне, односно уметничке предмете. Реч је о 221 образовном профилу из 15 подручја рада, који нису у огледу.
Гордана Мијатовић, заменица директора Завода за унапређивање образовања и васпитања, који је урадио предлог иновираних програма, каже за Данас да то што се касни са доношењем ових програма неће створити проблеме у школама.
– Као и за гимназије, иновације у програмима за средње стручне и уметничке школе су урађене у циљевима и задацима, садржају програма и начину реализације тих садржаја. Иновације у оквиру циљева и начина остваривања програма су првенствено намењене наставницима, како би се што боље и студиозније припремили за школску годину, да у току године више обрате пажњу на неке елементе и да у дидактичко-методичком смислу примене оно што је ново, а што можда до сада нису радили – објашњава Мијатовићева.
Садржаји програма су, како каже, у највећој мери растерећени свега што је застарело и превазиђено, што пракса показује да се у многим школама не реализује, али је остало у програму.
– Ми смо стање које је на терену и оно што је садашњи тренутак преточили у документа. Али, промене нису толико велике да се постојећи уџбеници не могу користити. У свим уџбеницима прве лекције су уводне, увек се понавља градиво из претходних година, тако да не очекујемо већих проблема у реализацији програма. А с обзиром на то да неће бити промена у фонду часова, школе су могле да ураде расподелу часова – истиче Мијатовићева.

В. АНДРИЋ

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

FBG poziva profesore gimnazija

ФБГ позива све професоре гимназија:

Укључите се у стручну јавну расправу у вези предложених промена у гимназијама!

На следећој седници Националног просветног савета 26. септембра наћи ће се и предлог измена програма у гимназијама. Уколико буду усвојене, измене ће се имплеметирати током октобра.

Ово су предлози нових програма:

А. Упоредни текст:

 1. српски
 2. српски као нематерњи
 3. први страни језик
 4. други страни језик
 5. латински
 6. устав
 7. социологија
 8. психологија
 9. филозофија
 10. историја
 11. географија
 12. биологија
 13. математика
 14. физика
 15. хемија
 16. рачунарство
 17. музичко
 18. ликовно
 19. физичко
 20. грађанско

Б. Пречишћен текст:

 1. српски
 2. српски као нематерњи
 3. први страни језик
 4. други страни језик
 5. латински
 6. устав
 7. социологија
 8. психологија
 9. филозофија
 10. историја
 11. географија
 12. биологија
 13. математика
 14. физика
 15. хемија
 16. рачунарство
 17. музичко
 18. ликовно
 19. физичко
 20. грађанско
 21. страни језик 5. година учења
 22. страни језик 9. година учења
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

FBG poziva profesore gimnazija

ФБГ позива све професоре гимназија:

Укључите се у стручну јавну расправу у вези предложених промена у гимназијама!

На следећој седници Националног просветног савета 26. септембра наћи ће се и предлог измена програма у гимназијама. Уколико буду усвојене, измене ће се имплеметирати током октобра.

Ово су предлози нових програма:

А. Упоредни текст:

 1. српски
 2. српски као нематерњи
 3. први страни језик
 4. други страни језик
 5. латински
 6. устав
 7. социологија
 8. психологија
 9. филозофија
 10. историја
 11. географија
 12. биологија
 13. математика
 14. физика
 15. хемија
 16. рачунарство
 17. музичко
 18. ликовно
 19. физичко
 20. грађанско

Б. Пречишћен текст:

 1. српски
 2. српски као нематерњи
 3. први страни језик
 4. други страни језик
 5. латински
 6. устав
 7. социологија
 8. психологија
 9. филозофија
 10. историја
 11. географија
 12. биологија
 13. математика
 14. физика
 15. хемија
 16. рачунарство
 17. музичко
 18. ликовно
 19. физичко
 20. грађанско
 21. страни језик 5. година учења
 22. страни језик 9. година учења
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti