Saopstenje USPRS

Поводом вести, објављене на сајту Националног просветног савета Републике Србије, у којој се каже да је Национални просветни савет Републике Србије, на својој 66. седници, одржаној 27.9.2011. године,

1. Усвојио иновиране програме за гимназију

2. Разматрао планове и програме општеобразовних предмета за 9 образовних профила у средњим стручним школама, од којих су усвојени планови и програми за све предмете изузев програма за српски језик и књижевност, географију и физику

Унија синдиката просветних радника Србије, тим поводом, издаје

С а о п ш т е њ е

1. Унија синдиката просветних радника Србије изражава жаљење због тога што нису усвојене аргументоване примедбе Конференције гимназија Србије, сматрајући усвојене програме само привидном преправком досадашњег наставног програма.

2. Усвојени планови и програми за 9 образовних профила у средњим стручним школама ће, по нашем мишљењу направити велике проблеме приликом реализације наставе у школама. Постојање гантограма код појединих образовних профила, направиће велики проблем приликом израде распореда часова, а уколико се слични планови усвоје и код осталих профила , могућно је, да ће се распоред часова у школама мењати по неколико пута у току школске године.

3. Овако осмишљени наставни планови и програми, уколико се усвоје и примене и на остале образовне профиле, једносменски рад у средњим стручним школама уводе као неминовност, а мишљења смо и да њихова примена захтева и промену начина финансирања. Због свега тога, УСПРС предлаже, да примена иновираних планова за остале образовне профиле сачека и промену начина финансирања у образовању.

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti