PDIS: Sastanak informaticara u Leskovcu

Potovani,

U prilogu se nalazi izvetaj sa sastanka nastavnika informatike, koji je odran u Leskovcu, 21. oktobra 2011. godine.

Srdačan pozdrav,
Dragan Ilić
PDIS

E-mail: info
Web: http://www.pdis.org.rs/pdis/index.php?option=com_content&view=article&id=322:—-21102011-&catid=2:vestin&Itemid=2

Састанак информатичара у Лесковцу, 21.10.2011. године

У Гимназији Лесковац, 21. октобра 2011. године, одржан је састанак информатичара. Састанку је присуствовало 20 наставника информатике из основних и средњих школа из Лесковца, Власотинца, Лебана, Вучја и Ниша.

На састанку је било речи о предстојећој реформи образовног система, изменама наставних програма, статусу наставног предмета у области информационо-комуникационих технологија, едукацији наставника, талентованим ученицима, такмичењима, системима за електронско учење, лиценцираним програмским пакетима, дигиталним учионицама, као и о порталу Нашашкола.нет, такмичењу ученика основних школа Тесла Инфо Куп и о самом удружењу.

Након активне дискусије изнето је неколико ставова и предлога. Учесници скупа предложили су следеће виђење предстојећих промена и тренутног стања:

· Неопходно је да образовне институције најпре дефинишу и усвоје стратегију целокупног образовног система на основу озбиљног и квалитетног истраживања и реалних захтева савременог тржишта у сарадњи са образовним институцијама на свим нивоима, као и представницима привреде и Националне службе за запошљавање, а на основу које ће бити дефинисани стандарди постигнућа ученика, као и циљеви и исходи у свим образовним циклусима;

· Имајући у виду реално стање и чињеницу да смо као нација на дну лествице по информатичкој писмености и да је ИТ сектор наша највећа извозна шанса, статус наставног предмета у области информационо-комунукационих технологија требало би да буде знатно бољи, ИКТ мора да буде једна од кључних компетенција у образовном систему, а статус наставног предмета треба да буде обавезан и у основном и средњешколском образовном циклусу;

· Неопходно је даље подстицати и промовисати талентоване ученике и такмичења на свим нивоима у овој области;

· Неопходна је квалитетнија едукација едукатора, коришћењем савремених технологија уз подршку система за електронско учење;

· Потребно је извршити нову систематизацију и класификацију радних места на основу реалних потреба и захтева привреде и друштва у целини;

· Да се, у складу са стандардима постигнућа ученика, локалној самоуправи, школама и наставницима омогући већа аутономија у планирању и извођењу наставе;

· Да се у свим школама благовремено организују јавне расправе о било ком будућем предлогу измене наставних програма;

· Да у свим будућим комисијама и тимовима за измену наставних програма буду и представници струковних удружења, наставника из школа и представници привреде;

· Да се обезбеде квалитетнија наставна средства и уџбеници;

· Неопходно је националном нивоу утврдити и дефинисати стратегију према употреби лиценцираних и бесплатних програмских пакета;

На састанку је било речи и о проблемима наставника информатике основних школа везаних за одржавање опреме у оквиру пројекта Дигитална учионица.

Учесници су подржали све активности Педагошког друштва информатичара Србије. Наставници информатике ће такође подржати такмичења као што je Тесла Инфо Куп и Бирамо најбољу лекцију у оквиру пројекта Нашашкола.Нет.

Приоритет подизања опште нформатичке писмености грађана превазилази школски, струковни, већ добија национални значај, јер се односи на пројектовање визије будућности Србије. Њено место и улогу у савременом цивилизованом свету.

У Лесковцу, 21.10.2011. године ПДИС Инфо

PDIS_LE_111021.pdf

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

PDIS_LE_111021

Састанак информатичара у Лесковцу, 21.10.2011. године

У Гимназији Лесковац, 21. октобра 2011. године, одржан је састанак информатичара. Састанку је присуствовало 20 наставника информатике из основних и средњих школа из Лесковца, Власотинца, Лебана, Вучја и Ниша.

На састанку је било речи о предстојећој реформи образовног система, изменама наставних програма, статусу наставног предмета у области информационо-комуникационих технологија, едукацији наставника, талентованим ученицима, такмичењима, системима за електронско учење, лиценцираним програмским пакетима, дигиталним учионицама, као и о порталу Нашашкола.нет, такмичењу ученика основних школа Тесла Инфо Куп и о самом удружењу.

Након активне дискусије изнето је неколико ставова и предлога. Учесници скупа предложили су следеће виђење предстојећих промена и тренутног стања:

· Неопходно је да образовне институције најпре дефинишу и усвоје стратегију целокупног образовног система на основу озбиљног и квалитетног истраживања и реалних захтева савременог тржишта у сарадњи са образовним институцијама на свим нивоима, као и представницима привреде и Националне службе за запошљавање, а на основу које ће бити дефинисани стандарди постигнућа ученика, као и циљеви и исходи у свим образовним циклусима;

· Имајући у виду реално стање и чињеницу да смо као нација на дну лествице по информатичкој писмености и да је ИТ сектор наша највећа извозна шанса, статус наставног предмета у области информационо-комунукационих технологија требало би да буде знатно бољи, ИКТ мора да буде једна од кључних компетенција у образовном систему, а статус наставног предмета треба да буде обавезан и у основном и средњешколском образовном циклусу;

· Неопходно је даље подстицати и промовисати талентоване ученике и такмичења на свим нивоима у овој области;

· Неопходна је квалитетнија едукација едукатора, коришћењем савремених технологија уз подршку система за електронско учење;

· Потребно је извршити нову систематизацију и класификацију радних места на основу реалних потреба и захтева привреде и друштва у целини;

· Да се, у складу са стандардима постигнућа ученика, локалној самоуправи, школама и наставницима омогући већа аутономија у планирању и извођењу наставе;

· Да се у свим школама благовремено организују јавне расправе о било ком будућем предлогу измене наставних програма;

· Да у свим будућим комисијама и тимовима за измену наставних програма буду и представници струковних удружења, наставника из школа и представници привреде;

· Да се обезбеде квалитетнија наставна средства и уџбеници;

· Неопходно је националном нивоу утврдити и дефинисати стратегију према употреби лиценцираних и бесплатних програмских пакета;

На састанку је било речи и о проблемима наставника информатике основних школа везаних за одржавање опреме у оквиру пројекта Дигитална учионица.

Учесници су подржали све активности Педагошког друштва информатичара Србије. Наставници информатике ће такође подржати такмичења као што je Тесла Инфо Куп и Бирамо најбољу лекцију у оквиру пројекта Нашашкола.Нет.

Приоритет подизања опште нформатичке писмености грађана превазилази школски, струковни, већ добија национални значај, јер се односи на пројектовање визије будућности Србије. Њено место и улогу у савременом цивилизованом свету.

У Лесковцу, 21.10.2011. године ПДИС Инфо

PDIS_LE_111021.pdf

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti