Poziv za predavanje: Kreiranje internet kurseva nemenjenih permanentnom ucenju

Креирање интернет курсева намењених перманентном учењу

Ауторима, координаторима и реализаторима акредитованих програма стручног усавршавања;

Наставницима, васпитачима, стручним сарадницима и директорима запосленим у образовању:

Поштоване колеге,

Аутори, координатори и реализатори акредитованих програма стручног усавршавања запослених у образовању, садашњи и будући,

сами сте се, вероватно, ових година уверили да жеља за професионалним усавршавањем и целоживотним учењем постоји и не мањка највећем броју наставника. Код неких је у питању спољна мотивација (фамозних 100 сати) док је код већине јака унутрашња мотивација која је и очекивана у овој професији.

Али…

Бројна истраживања у Европи, региону и код нас потврђују да сами наставници, као отежавајуће факторе у свом професионалном развоју и стручном усавршавању истичу:

· За један просечан семинар треба издвојити најмање двадесетак радних сати што најчешће одузима драгоцено слободно време викендом или одсуство са посла које се мора надокнадити.

· Високе цене семинара које су условљене трошковима организације (транспорт, простор, опрема, организација, освежење, храна, …)

· Недовољна ангажованoст полазника у усвајању и примени знања током извођења семинара.

Решење постоји!

Нове технологије у учењу, примена интернета, електронско учење, учење на даљину одмакли су од свог почетка и постају свакодневица.

Наставници могу да се образују кад год то пожеле и по цени која је вишеструко нижа.

Савремени системи за учење су напокон једноставни, моћни и јефтини.

Наш пројекат намењен је електрификацији ваших семинара и програма. Од најрелевантнијих предавача добићете прецизна и детаљна упутства како да у наредном периоду и ваш програм буде доступан 24h 365 дана у години.

Упутићемо вас у појединости које се тичу:

-правних и законских оквира пријављивања и акредитације онлајн семинара

– педагошких оквира и методске оправданости преношења садржаја и активности ваших програма на Интернет (Мудл, блог, друштвене мреже)

– технолошких оквира (прецизна Како да…. упутства о постављању и организацији најновије, бесплатне Мудл платформе за онлајн учење)

Сетите се колико сте труда и времена уложили да би се ваш програм нашао у каталогу. Учините га доступним сваком заинтересованом наставнику без обзира где се налази, нека у каталогу поред вашег програма пише и програм се изводи путем Интернета учење на даљину.

Наставници, васпитачи, стручни сарадници и директори запослени у образовању,

Сигурно се свакодневно сусрећете са проблемима као што су: нередован долазак ученика у школу, усмереност на један уџбеник и белешке са часа, недостатак времена за индивидуализацију наставе, проблеми са усклађивањем термина ваннаставних активности и консултација, школовање ученика који нису у могућности да редовно похађају наставу…

Ови проблеми могу се превазићи увођењем електронског учења.

Наш тим, у сарадњи са Регистром националног интернет домена Србије у оквиру Програма подршке пројектима популаризације интернета 4ПИ организује серијупромотивних предавања у Београду и већим центрима у Србији којима се презентују могућности и предности Интернета у формалном и неформалном образовању, примери добре праксе на српском језику и језицима националних мањина и најпопуларнији веб-алати који олакшавају доступност и употребљивост образовних садржаја.

Више о пројекту можете пронаћи на вебсајту e-pismen.rs

Крајем новембра и почетком децембра биће организована предавања у Београду, Новом Саду, Нишу, Краљеву и Вршцу. Осим унапред заказаних предавања можемо у вашој школи, стручном друштву или регионалном центру организовати предавање.

Молимо вас да нам одговорите да ли сте заинтересовани за похађање овог предавања и нашу стручну помоћ у трансферу вашег програма стручног усавршавања или школских наставних материјала на платформу за учење путем Интернета, било као слушалац на предавањима која ми организујемо или желите да организујемо предавање код вас.

Адреса за контакт: 4pi@e-pismen.rs

Kreiranje elektronskih kurseva ?4.pdf

Poziv za predavanje.doc

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

ePismen: Poziv za organizovanje seminara

Креирање интернет курсева намењених перманентном учењу

Ауторима, координаторима и реализаторима акредитованих програма стручног усавршавања;

Наставницима, васпитачима, стручним сарадницима и директорима запосленим у образовању:

Поштоване колеге,

Аутори, координатори и реализатори акредитованих програма стручног усавршавања запослених у образовању, садашњи и будући,

сами сте се, вероватно, ових година уверили да жеља за професионалним усавршавањем и целоживотним учењем постоји и не мањка највећем броју наставника. Код неких је у питању спољна мотивација (фамозних 100 сати) док је код већине јака унутрашња мотивација која је и очекивана у овој професији.

Али…

Бројна истраживања у Европи, региону и код нас потврђују да сами наставници, као отежавајуће факторе у свом професионалном развоју и стручном усавршавању истичу:

· За један просечан семинар треба издвојити најмање двадесетак радних сати што најчешће одузима драгоцено слободно време викендом или одсуство са посла које се мора надокнадити.

· Високе цене семинара које су условљене трошковима организације (транспорт, простор, опрема, организација, освежење, храна, …)

· Недовољна ангажованoст полазника у усвајању и примени знања током извођења семинара.

Решење постоји!

Нове технологије у учењу, примена интернета, електронско учење, учење на даљину одмакли су од свог почетка и постају свакодневица.

Наставници могу да се образују кад год то пожеле и по цени која је вишеструко нижа.

Савремени системи за учење су напокон једноставни, моћни и јефтини.

Наш пројекат намењен је електрификацији ваших семинара и програма. Од најрелевантнијих предавача добићете прецизна и детаљна упутства како да у наредном периоду и ваш програм буде доступан 24h 365 дана у години.

Упутићемо вас у појединости које се тичу:

-правних и законских оквира пријављивања и акредитације онлајн семинара

– педагошких оквира и методске оправданости преношења садржаја и активности ваших програма на Интернет (Мудл, блог, друштвене мреже)

– технолошких оквира (прецизна Како да…. упутства о постављању и организацији најновије, бесплатне Мудл платформе за онлајн учење)

Сетите се колико сте труда и времена уложили да би се ваш програм нашао у каталогу. Учините га доступним сваком заинтересованом наставнику без обзира где се налази, нека у каталогу поред вашег програма пише и програм се изводи путем Интернета учење на даљину.

Наставници, васпитачи, стручни сарадници и директори запослени у образовању,

Сигурно се свакодневно сусрећете са проблемима као што су: нередован долазак ученика у школу, усмереност на један уџбеник и белешке са часа, недостатак времена за индивидуализацију наставе, проблеми са усклађивањем термина ваннаставних активности и консултација, школовање ученика који нису у могућности да редовно похађају наставу…

Ови проблеми могу се превазићи увођењем електронског учења.

Наш тим, у сарадњи са Регистром националног интернет домена Србије у оквиру Програма подршке пројектима популаризације интернета 4ПИ организује серијупромотивних предавања у Београду и већим центрима у Србији којима се презентују могућности и предности Интернета у формалном и неформалном образовању, примери добре праксе на српском језику и језицима националних мањина и најпопуларнији веб-алати који олакшавају доступност и употребљивост образовних садржаја.

Више о пројекту можете пронаћи на вебсајту e-pismen.rs

Крајем новембра и почетком децембра биће организована предавања у Београду, Новом Саду, Нишу, Краљеву и Вршцу. Осим унапред заказаних предавања можемо у вашој школи, стручном друштву или регионалном центру организовати предавање.

Молимо вас да нам одговорите да ли сте заинтересовани за похађање овог предавања и нашу стручну помоћ у трансферу вашег програма стручног усавршавања или школских наставних материјала на платформу за учење путем Интернета, било као слушалац на предавањима која ми организујемо или желите да организујемо предавање код вас.

Адреса за контакт: 4pi@e-pismen.rs

KREIRA~1.PDF

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti