NPP_2012_Racunarstvo_i_informatika_120118_Nacini_ostvarivanja_programa,

NPP_2012_Racunarstvo_i_informatika_120118_Nacini_ostvarivanja_programa.doc

NPP_2012_Racunarstvo_i_informatika_120118_Nacini_ostvarivanja_programa.pdf

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

NPP_2012: Računarstvo i informatika – 18-01-2012

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Cilj i zadaci

Cilj nastavnog predmeta računarstvo i informatika je sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu, kao i osposobljavanje učenika da efikasno i racionalno koriste računare na način koji ne ugrožava njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Zadaci nastave računarstvo i informatika su da učenici:

– razviju svest o neophodnosti korišćenja računara u svakodnevnom životu i radu i značaju informatike za funkcionisanje i razvoj društva;

– ovladaju korišćenjem programa za obradu teksta i tabelarnih podataka i kreiranje dokumenata u kome su integrisani tekst, slika i tabela;

– efikasno koriste programski jezik zasnovan na prozorima za rešavanje različitih problema u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu;

– steknu znanja potrebna za podešavanje parametara operativnog sistema na nivou korisničkog interfejsa, korišćenje mogućnosti operativnih sistema i sistema datoteka konkretnog operativnog sistema;

– razumeju principe funkcionisanja interneta, lokalnih mreža i osposobe se za korišćenje mrežnih resursa, internet servisa i sistema za elektronsko učenje;

– jačaju sposobnost za precizno i koncizno definisanje problema; upoznaju se sa algoritamskim načinom rešavanja problema i osnovnim algoritmima;

– razviju sposobnosti pisanja programa vođenih događajima i razumeju principe kreiranja modularnih i dobro struktuiranih programa;

– upoznaju osnovni koncept i principe Veb dizajna i Veb programiranja, razumeju logiku animacije i ovladaju njenom upotrebom u kreiranju sopstvenih Veb projekata;

– upoznaju principe predstavljanja i obrade crteža i slika na računaru i ovladaju tehnikama korišćenja jednog od grafičkih programa za obradu crteža i slika;

– upoznaju načine izrade prezentacija i osposobe se za izradu jednostavnijih prezentacija;

– upoznaju koncept baze podataka, njenu organizaciju, korišćenje upita za dobijanje traženih podataka iz baze, pravljenje izveštaja i distribuciju podataka;

– jačaju sposobnost rešavanja problema razvojem logičkog i kritičkog mišljenja;

– unaprede sposobnosti za brzo, efikasno i racionalno pronalaženje informacija korišćenjem računara, kao i njihovo kritičko analiziranje, skladištenje i prenošenje;

– razviju preciznost, racionalnost i kreativnost u radu sa računarom;

– unaprede strategije i tehnike samostalnog učenja koristeći mogućnosti računara i razviju spremnost za učenje tokom celog života;

– na adekvatan način koriste prednosti računara i društvenih mreža u udruživanju sa drugima i pokretanju akcija čiji je cilj širenje korisnih informacija ili pružanje pomoći i podrške onima kojima je to potrebno;

– primene stečena znanja i veštine u savladavanju programa drugih nastavnih predmeta;

– izgrade pravilne stavove prema korišćenju računara, bez zloupotrebe i preterivanja koje ugrožava njihov fizičko i mentalno zdravlje;

– upoznaju savremena ergonomska rešenja koja olakšavaju upotrebu računara i izgrade spremnost za praćenje novih rešenja u oblasti informatičke tehnologije.

Nastavite sa čitanjem

PDIS miisljenje o obrazovnom profilu Elektrotehnicar informacionih tehnologija

PDIS_ETS_NT_120118.pdf

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

PDIS miišljenje o obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija

Direktoru Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“, Niš

Poštovani,

u prilogu se nalazi zvaničano mišljenje Pedagoškog društva informatičara Srbije o osnovanosti uvođenja oglednog obrazovnog profila Elektrotehničar informacionih tehnologija.

Srdačan pozdrav,
Dragan Ilić,

Predsednik PDIS,
mob: 064-262-1910
e-mail: info@pdis.org.rs

PDIS_ETS_NT_120118.doc

PDIS_ETS_NT_120118.pdf

Nova strategija obrazovanja i vaspitanja

Nova strategija obrazovanja i vaspitanja

Cilj nove strategija obrazovanja i vaspitanja jeste usaglaavanje programa sa evropskim standardima, izmene u nastavnom planu i programu kao i mogućnost da lokalne samouprave samostalno unapređuju obrazovni sistem.

Najveći deo biće posvećen obrazovanju odraslih, takozvano celoivotno učenje. Vlada Republike Srbije je jo u decembru potpisala sa Evropskom komisijom memorandum koji omogućava učeće u ovakvom programu.Novi zakon će omogućiti da se svako ko eli u određenom periodu svog ivota uključi u obrazovni sistem da bi stekao neku kvalifikaciju, bilo da zadri postojeći posao, bilo da ga promeni, ili da stekne nova znanja i vetine koje će mu pomoći da nađe bolje plaćen posao, kazao je Obradović.

Ministarstvo prosvete je ostalim ministarstvima dalo nacrte zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih kao i izmene zakona o udbenicima. Posle rasprave očekuje se da će ovi zakoni biti usvojeni u martu.

Predlog strategije biće objavljen na sajtu www.mpn.gov.rs

Detaljnije na:

Izvor: Obrazovni centar

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti