Obrazovni sistem mora da poveže privredu i prosvetu

Obrazovni sistem mora da poveže privredu i prosvetu

Obrazovni sistem kakav trenutno postoji u Srbiji nedovršen je, nedefinisan i predstavlja mešavinu starog sistema, koji je postojao do 2000. godine, i novog, čija je izgradnja počela nakon toga. Sistem obrazovanja sada, kako ocenjuju članovi Saveta „Blica“ i ministri Naše Vlade, „nije ni stari, ni novi“.

Detaljnije na:

PDIS Info