Poceo novi ciklus takmicenja „Create the Future 2012“ za ucenike osnovnih i srednjih skola

Počeo novi ciklus takmičenja „Create the Future 2012“ za učenike osnovnih i srednjih kola

Đaci o inovacijama koje su promenile svet

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd i ove godine organizuje takmičenje „Create the Future 2012“ za učenike srednjih i osnovnih kola. Reč je o delu globalnog edukativnog programa Siemens Generation21, kojim se promovie i podstiče obrazovanje i obuka mladih ljudi, a koji kompanija Siemens organizuje već petu godinu za redom pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije i Sekretarijata za obrazovanje Grada Beograda.

Tema ovogodinjeg konkursa je „Korak ispred vremena inovacije koje su promenile svet“. U godini u kojoj Siemens d.o.o. Beograd obeleava 125 godina prisustva u Srbiji, elimo da podstaknemo đake da istrae koji su to patenti bez kojih ne moemo da zamislimo ivot, a koji su u svoje vreme predstavljali pravu malu revoluciju. Kreativan pristup multimedijalnoj prezentaciji, koja će odgovoriti na zadatu temu, ima za cilj da mladima priblii svet nauke i tehnologije i da im pomogne da se opredele za buduće zanimanje.

Pravo učeća imaju učenici osnovnih i srednjih kola, uzrasta od 12 do 19 godina, koji, u timovima od tri do pet učenika i uz pomoć nastavnika-mentora, treba da kreiraju multimedijalnu prezentaciju informativnog i zabavnog karaktera. Uz matovitost i inovativan pristup temi, stručni iri će posebno vrednovati grafički dizajn i integraciju teksta, fotografije, muzike, animacije i video materijala. Pored sticanja praktičnih znanja o tehnologiji, đaci kroz takmičenje „Create the Future“ imaju priliku da razvijaju timski duh, kreativnost i prihvatanje odgovornosti.

Rok za predaju zavrenih prezentacija je 15. maj 2012. godine. Nakon svečanog proglaenja pobednika ovogodinjeg ciklusa koje je planirano da se odri 1. juna 2012. pobedničke timove pored vrednih nagrada očekuje i trodnevno putovanje u Beč. Za sve kole iz kojih dolaze pobednički timovi Siemens je obezbedio ukupan nagradni fond u iznosu od 7,000 evra za kupovinu tehničke opreme.

Vie informacija o takmičenju Create the Future na:
www.siemens.rs/generation21/create-the-future-2012/

Izvor: Siemens Create The Future

Detaljnije na:

PDIS Info

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

Preliminarni rezultati republickog takmicenja iz racunarstva i informatike 2012

Preliminarni rezultati republičkog takmičenja iz računarstva i informatike 2012

PDIS Info

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

Festival „Nauk nije bauk 4“

Festival „Nauk nije bauk 4“

Potovana/i,

U prilogu se nalazi pozivno pismo za festival „Nauk nije bauk 4“, koji će se odrati 30. i 31. marta na Elektronskom fakultetu u Niu.

Detaljnije informacije o festivalu moete pronaći na:

Srdačan pozdrav,
Dragan Ilić

Nauk_nije_bauk_2012_SM_120320.doc

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

Novi pravilnik o strucnom usavrsavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitaca i strucnih saradnika

Novi pravilnik o stručnom usavravanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

U profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika spada i stalno stručno usavravanje, razvijanje kompetencija radi boljeg obavljanja posla, unapređivanja nivoa postignuća učenika. Potrebe i prioritete ustanova ili kola planira na osnovu rezultata samovrednovanja kvaliteta rada ustanove, ličnih prioriteta nastavnika odnosno vaspitača ili stručnih saradnika, kao i na osnovu izvetaja o ostvarenosti standarda postignuća, zadovoljstva roditelja i učenika.

Stalno stručno usavravanje ostvaruje se:

  1. Uglednim časovima sa diskusijom i analizom
  2. Izlaganjem programa i seminara na sastancima stručnih veća sa obaveznom diskusijom i analizom,prikazom knjige, didaktičkog materijala, priručnika.
  3. Ostvarivanjem programa ogleda, projekata, istraivanja
  4. Pohađanjem akreditovanih seminara koji se nalaze u Katalogu
  5. Raznim aktivnostima koje organizuje Ministarstvo-stručni skupovi, letnje i zimske kole, programe obuka i studijska putovanja.

Detaljnije na:

PDIS Info

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti