2. Razred: Radne tabele – Vežba 03 – Formule

Radne tabele – Vežba 03 – Formule

Excel_03_Formule_Uvod

 1. pokrenite program MS Excel
 2. kreirajte novi dokument (fajl)
 3. snimite novi dokument (fajl) pod imenom Vezba03_Formule_uvod.xls
 4. promenite naziv prvog radnog lista u: Formule_uvod
 5. uklonite sve ostale radne listove
 6. podesite veličinu papira na A4
 7. podesite orjentaciju papira na Landscape
 8. podesite sve 4 margine na po 1 cm, a zaglavlje i podnoje na po 0,5 cm
 9. postavite centriranje stranice (Page Setup) na horizontalno i vertikalno centriranje
 10. selektujte sve ćelije prvog radnog lista (Formule_uvod) i formatirajte ih na Aligment-Vertical-Center, font Arial veličine 12
 11. podesite pregled radnog lista (View-Zoom) na 200%
 12. u ćeliju A1 unesite tekst: Prvi argument (kao na slici)
 13. u ćeliju A2 unesite tekst: Drugi argument (kao na slici)
 14. format brojeva svih ćelija ostavite na podrazumevanu vrednost (General) ali paljivo posmatrajte prikaz izračunatih vrednosti nakon potvrde unosa formula
 15. u ćeliju B1 unesite vrednost: 2
 16. u ćeliju B2 unesite vrednost: 3
 17. u ćeliju B3 unesite formulu: =B1+B2
 18. u ćeliju B4 unesite formulu: =B1-B2
 19. u ćeliju B5 unesite formulu: =B1*B2
 20. u ćeliju B6 unesite formulu: =B1/B2
 21. u ćeliju A3 unesite tekst: ‘=B1+B2
 22. u ćeliju A4 unesite tekst: ‘=B1-B2
 23. u ćeliju A5 unesite tekst: ‘=B1*B2
 24. u ćeliju A6 unesite tekst: ‘=B1/B2
 25. podesite irine kolona A i B na optimalne
 26. u ćeliju B7 unesite formulu: =B1*10%
 27. u ćeliju B8 unesite formulu: =B1^B2
 28. pozicionirajte se na ćeliju B4 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 29. pozicionirajte se na ćeliju B3 i izaberite opciju Copy
 30. pozicionirajte se na ćeliju C3 i izaberite opciju Paste special – Value
 31. pozicionirajte se na ćeliju C3 i izaberite opciju Paste special – Formula
 32. pozicionirajte se na ćeliju C3 i izaberite opciju Paste All
 33. pozicionirajte se na ćeliju B1 i izaberite opciju Copy
 34. pozicionirajte se na ćeliju C1 i izaberite opciju Paste special – Value
 35. pozicionirajte se na ćeliju C1 i izaberite opciju Paste special – Formula
 36. selektujte opseg ćelija B1:B8 i izaberite opciju Copy
 37. selektujte opseg ćelija C1:C8 i izaberite opciju Paste special – Formula
 38. u ćeliju C1 unesite vrednost: 3,27
 39. u ćeliju C2 unesite vrednost: 2,45
 40. pozicionirajte se na ćeliju B3 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 41. pozicionirajte se na ćeliju C3 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 42. selektujte opseg ćelija B1:B8 i izaberite opciju Copy
 43. selektujte opseg ćelija D1:E8 i izaberite opciju Paste special – Formula
 44. pozicionirajte se na ćeliju D3 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 45. pozicionirajte se na ćeliju E3 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 46. pozicionirajte se na ćeliju B8 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 47. pozicionirajte se na ćeliju E8 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 48. pozicionirajte se na ćeliju A3 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 49. pozicionirajte se na ćeliju A6 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 50. pozicionirajte se na ćeliju A8 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu
 51. pozicionirajte se na ćeliju B7 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu u Edit reimu, selektujte celu formulu sa znakom jednakosti na početku, a zatim iskopirajte (CTRL-C)
 52. pozicionirajte se na ćeliju A7 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu u Edit reimu, a zatim pritisnite (CTRL-V) i potvrdite unos pritiskom na taster ENTER
 53. pozicionirajte se na ćeliju A7 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu u Edit reimu, izmenite sadaj tako to ćete uneti znak običnog apostrofa () i potvrdite unos pritiskom na taster ENTER
 54. pozicionirajte se na ćeliju A7 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu u Edit reimu, izmenite sadaj tako da sadraj ćelije bude ‘=B1*10% i potvrdite unos pritiskom na taster ENTER
 55. pozicionirajte se na ćeliju B8 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu u Edit reimu, selektujte celu formulu sa znakom jednakosti na početku, a zatim iskopirajte (CTRL-C)
 56. pozicionirajte se na ćeliju A8 i pritisnite taster F2, pogledajte formulu u Edit reimu, unesite običan apostrof () na početku a zatim pritisnite (CTRL-V) i potvrdite unos pritiskom na taster ENTER
 57. iz menija izaberite prikaz formula (do verzija 2003 Tools-Options-View-Formulas, do 2007 Formulas-Show forumulas)
 58. pregledaje sadraje ćelija od A1 do E8
 59. u ćeliju B9 unesite formulu: =B1+B2+B3
 60. iskopirajte sadraj ćelije B9 u C9, a zatim u D9, E9 i na kraju u A9
 61. u ćeliju A9 unesite tekst: ‘=B1+B2+B3
 62. isključite prikaz formula, a zatim ga ponovo uključite
 63. dodajte novi red iznad reda 9
 64. pogledajte sadraje ćelija A10, B10, C10, D10 i E10
 65. isključite prikaz formula
 66. u ćeliju B9 unesite formulu: =B1&B2
 67. u ćeliju B11 unesite formulu: =2*B1+B2/2
 68. u ćeliju B12 unesite formulu: =(B1+B2)/2
 69. unesite odgovarjuće tekstualne opise formula ćelija u ćelije od A9 do A12 (kao na slici)
 70. selektuje opseg ćelija B3:B12 i autofilom popunite opseg ćelija C3:J12
 71. u ćeliju D1 unesite vrednost 0
 72. u ćeliju D2 unesite vrednost 01
 73. u ćeliju E1 unesite vrednost 1
 74. u ćeliju E2 unesite vrednost 0
 75. umetnite (inser column) novu kolonu između redova D i E
 76. u ćeliju E1 unesite vrednost -5
 77. u ćeliju E2 unesite vrednost -2
 78. pregledajte sadraj ćelije E3
 79. iskopirajte formule iz opsega F3:F14 u opseg ćelija E3:E14
 80. u ćeliju G1 unesite vrednost 2e3
 81. u ćeliju G2 unesite vrednost 3e2
 82. pogledajte sadraje ćelija G1, G2 i G3
 83. u ćeliju H1 unesite vrednost 2,7e-3
 84. u ćeliju H2 unesite vrednost 3,2e-2
 85. pogledajte sadraje ćelija H1, H2 i H3
 86. u ćeliju J1 unesite tekstualnu vrednost B1
 87. u ćeliju J2 unesite tesktualnu vrednost B2
 88. u ćeliju K1 unesite formulu =B1
 89. u ćeliju K2 unesite formulu =B2
 90. obriite sadraje ćelija I1 i I2
 91. pogledajte sadraje ćelija I1 do K3
 92. snimite dokument i pregledajte kako izgleda pre tampanja (print preview) na koliko stranica staje?
 93. izaberite pregled Page print view
 94. vratite se podrazumevani pregled
 95. podesite pregled (View-Zoom) na 100%, zatim na 200%, pa na 400%, pa na 150%
 96. podesite irine svih kolona na optimalne
 97. sakrijte sve kolone desno od L
 98. sakrijte sve redove ispod 41
 99. podesite irine svih kolona B do K na 13,50 (86 pixels), irinu kolone A na 24,00 (149 pixels) i kolonu L na 0,18 (2 pixels) – ukoliko to nije moguće zbog drugačijeg podeavanja okruenja, pronaći najpriblinije vrednosti navedenim, ali tako da ceo opseg A1 do K12 staje na jednoj stranici A4 formata
 100. podesite visine svih redova 1 do 39 na 15,00 (20 pixels), a reda 40 na 1,50 (2 pixels) – ukoliko to nije moguće zbog drugačijeg podeavanja okruenja, pronaći najpriblinije vrednosti navedenim, ali tako da ceo opseg A1 do K12 staje na jednoj stranici A4 formata
 101. snimite dokument i pregledajte kako izgleda pre tampanja (print preview) na koliko stranica staje?
 102. u ćeliju B13 unesite formulu: =SUM(B1:B2)
 103. u ćeliju B14 unesite formulu: =SUM(B1;B2)
 104. u ćeliju B15 unesite formulu: =SUM(B1:B2)/2
 105. u ćeliju B16 unesite formulu: =SUM(B1:B3)
 106. u ćeliju B17 unesite formulu: =SUM(B1;B3)
 107. u ćeliju B18 unesite formulu: =MAX(B1:B2)
 108. u ćeliju B19 unesite formulu: =MIN(B1:B2)
 109. u ćeliju B20 unesite formulu: =AVERAGE(B1:B2)
 110. selektujte opseg ćelija B3:B20 i koristeći automatstko popunjavanje iskopirati formule u opseg ćelija C3:K20
 111. unesite odgovarjuće formule u ćelije od B21 do B39 (kao na slici)
 112. iskopirati formule iz opsega ćelija B21:B39 u opseg ćelija C21:K39
 113. unesite odgovarjuće tekstualne opise formula ćelija u ćelije od A13 do A39 (kao na slici)
 114. formatirati tabelu (opseg ćelija) A1:K39 okvirima (borders) kao na slici
 115. u pege setup podesite opseg tampanja na A1:K39
 116. isklučiti prikazivanje gridlines
 117. snimite izmene
 118. u File-Info (za 2007/2010) odnosno File-Properties (za verzije do 2003) uneti naslov (Title) Formule i za Autora vae ime
 119. snimite dokument
 120. zatvorite dokument
 121. ponovo otvorite ponovo dokument i proverite da li je sve kako treba, odnosno uporedite je sa slikom
 122. arhivirajte (kompesujte dokument) u formatu ZIP
 123. poaljite spakovan ZIP fajl dokumenta Vezba03_Formule_uvod.zip elektronskom potom profesoru na ocenjivanje (u BCC uneti svoju mejl adresu)

Excel_03_Formule_Uvod.pdf
Excel_03_Formule_Uvod.xls

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s