Javna rasprava o strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.

Javna rasprava o strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.

Autor: Maja Đorđević

javraspsmnov2012_1small

Nastavite sa čitanjem

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u PKS, Vesti

Javna rasprava o strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.

Javna rasprava o strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.
Autor maja djordjevic
Wednesday, 05 December 2012
U javnoj raspravi o strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, ukazano je da je nedovoljno istaknuta vana uloga informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju i da je potrebno poboljanje nastave iz ove oblasti na svim obrazovnim nivoima. Da li postoji odgovarajuća dravna podrka formalnom i neformalnom obrazovanju u oblasti IKT, kako se to, po različitim strategijama, navodi kao prioritetna oblast razvoja Srbije?

Na ova i druga vana pitanja za IKT sektor u celini, odgovore smo potraili 9. novembra 2012, kada je Udruenje za informatičke delatnosti Privredne komore Beograda bilo domaćin okruglog stola na temu Prioriteti obrazovanja za informaciono drutvo Akcioni plan za unapređenje uloge IKT u obrazovanju.

Moderator okruglog stola je bio Duan Rakić, sekretar udruenja za informatičku delatnost PK Beograd. Uvodno izlaganje je imao prof.dr Dragan Domazet sa Univerziteta Metropolitan. Nakon toga je diskutovao g-din Đorđe Dukić iz JISA na temu Digitalna pismenost-prioritet evropske digitalne agende i na kraju uvodnog dela skupu se obratio g-din Milan olaja ispred Vojvođanskog IKT klastera na temu Nedostatak IKT stručnjaka za potrebe privrede.

Kao gosti okruglog stola diskutovali su predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta, prof. dr Desanka Radunović i prorektor Univerziteta u Beogeadu, prof. dr Miodrag Popović. Takođe, skupu su se obratili i predstavnici Ministarstva prosvete i drugih dravnih organa. Nakon toga se nastavila diskusija gde je učestvovao veći broj predstavnika iz obrazovnih institucija i kompanija.

Zaključci sa ovog okruglog stola, kao i detaljna obrazloenja su u prilogu i poslati su na 140 relevantnih adresa u Republici Srbiji.

Preuzmite dokumente: Obrazlozenje_zakljucaka_strucne_javnosti.doc, Zakljucci_Ministar_Obradovic.pdf.

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti