U susret Tesla Info Kupu 2013

U susret Tesla Info Kupu 2013

Detaljnije na:

PDIS INFO

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

PDIS eOcene 2012

Поштована/и,

Након детаљне анализе идејног решења веб софтвера, електронски дневник Електронске оцене аутора Станковић Милутина, Педагошко друштво информатичара Србије у потпуности подржава концепт и решење деликатних и сложених школских обавеза и захтева.

Живимо у времену када дневни темпо и сама егзистенцијална потреба не дозвољава родитељима редовно посећивање одељенских старешина и школа и посвећенији рад са сопственом децом. Услед таквих друштвених прилика сматрамо да је софтвер Електронске оцене одличан одговор јер пружа перманентан увид у успех и дисциплину ученика и могућност на благовремено деловање родитеља чиме ће се сарадња родитеља и наставника побољшати и интензивирати. Софтвер у многоме олакшава и архивирање и обраду података а истовремено их штити од злоупотребе трећих лица.

ПДИС је пажљиво пратило рад и резултате овог софтвера у Алексиначкој гимназији, где се експериментално користи већ другу годину. Употреба овог софтвера је резултирала већом комуникацијом родитељ-професор, смањењем броја изостанака а самим тим и побољшањем општег успеха ученика.

Коришћењем овог софтвера подстичу се наставници и родитељи на интензивнији рад у области ИКТ (информационо-комуникационих технологија) што комуникацију доводи на један виши ниво.

Софтвер Електронске оцене је израђен помоћу најсавременијих алата, врло је лак за коришћење и у потпуности испуњава стандарде савремене технологије па га самим тим препоручујемо основним и средњим школама.

Унапред хвала,

У Нишу, 26.12.2012. године Драган Илић,

Председник ПДИС

http://www.slideshare.net/pdisrbije/pdis-eocene-2012

PDIS_eOcene_121230.pdf

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

U susret Tesla Info Kup 2013

U susret Tesla Info Kupu 2013

http://www.slideshare.net/krstic_nis/u-susret-tesla-info-kup-2013

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti