Moderni aspekti primene racunarstva

Ljubitelji računarstva i informatike

u subotu 23.5.2015. PDIS u saradnji sa Prvom nikom gimnazijom Stevan Sremac i Gimnazijom Bora Stanković organizuje stručni skup Moderni aspekti primene računarstva.

Cilj ovog skupa je afirmacija i promovisanje novih ideja u primeni računarstva. Očekujemo da će prisustvo učenika i nastavnika koji se bave računarstvom i informatikom, oplemeniti ovaj skup novim idejama pri reavanju različitih problema.

Skup se odrava u Svečanoj Sali Gimnazije adresa ta i ta sa početkom u 900h

Program skupa sa satnicom:

900-1030

Elektronski dnevnik Elektronske ocene

Neboja Lazarević, prof. inf; Aleksinačka gimnazija

Milutin Stanković, software engineer; Elektronski fakultet Ni

Elektronski dnevnik je program koji slui za praćenje ocena i izostanaka učenika putem interneta . Koncipiran je tako da je vrlo lak za upotrebu (nije potrebno posebno znanje iz oblasti informacionih tehnologija). Potpuno je pouzdan u obradi i tajnosti podataka namenjen je za osnovne i srednje kole. Ovim projektom će se unaprediti komunikacija između roditelјa, nastavnika i učenika, kao i izgradnja poverenja i novih veza. Program je akreditovan pod katalokim brojem 480.

1045-1215

TransSong

Đorđe Pavlović, Gimnazija Bora Stanković Ni

TransSong je program koji slui za promenu tonaliteta pesama. Pored klasičnog menjanja tonaliteta, ima opciju za određivanje tonaliteta, kao i skala koje se mogu koristiti za sviranje solo deonica preko određene pesme. Postoji mogućnost prikaza vrata gitare sa tonovima koji čine određenu skalu, kao i opcija podele teksta na dva dela, jedan sa akordima za gitaru koju koristi kapodaster i drugi za gitaru bez kapodastera. Kako kod nas stalno dolazi do zabune oko toga da li je B=H ili B=A#, a s obzirom da su oba tačna u zavisnosti od toga da li gledate po američkom ili evropskom modu. U programu se moe birati između EU mode i US mode, tj. da li će Vam se prikazivati Bb ili B, odnosno B ili H.

GeoBora Nauči na bolji način!

Aleksandar Gavrić, Gimnazija Bora Stankovi

Ni

Rad govori o tehnikama bitnog poboljanja nastavnih sredstava, koji pristupaju reavanju problema uz primenu psiholoskih učenja korićenjem informacionih tehnologija. Uz tehnike i učenja koja se pominju, rezultati su se, po statistici, pokazali veoma impresivni i ovakvi sistemi nastave pariraju sistemima svetskih vodećih zemalja po razvoju. Svrha i cilj istraivanja je da se naglasi značaj i primena računara u bitnim etapama čovekovog obrazovanja uz nove metode koje se zasnivaju prvenstveno na dobro zamiljenoj strukturi projekta koja uzima u obzir mnoge parametre sa psiholoke tačke gledita.

Android glasovna kontrola kućne automatike pomoću Rospberry Pi

Jovan Krstić, Elektrotehnička kola Nikola Tesla Ni

Unapređenje informaciono komunikacionih tehnologija podrazumeva i njihovu iroku primenu u upravljanju uređajima i objektima na daljinu. Sistem automatizacije koji je razvijen u radu bazira se na korićenju android aplikacije za komunikaciju korisnika sa web serverom koji se nalazi u objektu upravljanja. Server je postavljen na Raspberry Pi računaru koji poseduje sve potrebne performanse i veoma je malih dimenzija. Upravljanje je moguće vriti pomoću glasovnih komandi sa bilo kog uređaja koji podrava preuzimanje i instalaciju android aplikacije. Upravljanje uključuje kontrolu osvetljenja, uključenje i isključenje kućnih aparata, kontrolu temperature i vlage, prisusvo dima, kao I nadgledanje bezbednosti objekta. Ideja je da uređaj prevashodno bude namenjen invalidnim i slabo pokretnim osobama u bolnicama i drugim specijalizovanim ustanovama.

Kako sam postao ampion

Ivan Stoić, student Prirodno matematičkog fakulteta Ni

Iskustva sa Međunarodnih informatičkih olimpijada

1230-1400

Skuptina sastanak članstva PDIS

Za_Sajt.pdf

POSTER.pdf

TransSong.pdf

apstrakt-1.pdf

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti