DOPIS ZA CENTAR ZA TALENTE NIS

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ДИРЕКТОРИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА

РУКОВОДИОЦИМА АКТИВА

Регионални центар за таленте Ниш се бави евидентирањем и идентификацијом надарених и талентованих ученика и студената и њиховим укључивањем у систем рада Регионалног центра за таленте Ниш, кроз похађање школа које центар организује и менторски рад, односно увођење надарених ученика у методологију и приступ изради научно-истраживачких радова.

Регионални центар за таленте Ниш организује рад са талентованим и надареним ученицима VII и VIII разреда основних школа, ученицима средњих школа и студентима, са простора Нишавског, Пиротског и Топличког округа и са Косова и Метохије из области друштвених, природних и техничких наука и других дисциплина.

Имајући у виду програмску оријентацију Регионалног центра за таленте Ниша, у току школске 2015/16. године, Центар наставља са реализацијом програмских садржаја опште-образовних, природних, техничких и друштвених, и других дисциплина.

Након евидентирања ученика, као и успешно урађеног педагошко психолошког теста, ученици ће бити ангажовани за рад у некој од следећих научних дисциплина, односно израду стручног или научно-истраживачког рада: српски језик, књижевност, књижевно стваралаштво, психологија, математика, физика, информатика и рачунарска техника у функцији науке и технологије, хемија, биологија и медицинске науке, екологија-област заштите животне средине, географија и геологија, историја и археологија, страни језици (енглески, руски), филмско и фотографско стваралаштво, као и друге научне дисциплине.

Молимо вас да у договору са педагошко-психолошком службом, као и са вашим сарадницима из одговарајућих наставних области у вашој школи, предложите полазнике, надарене ученике, за похађање програма и менторски рад у Регионалном центру за таленте Ниш.

Списак ученика по разредима, са адресама и бројевима телефона, е-mail-овима, научном дисциплином за коју су заинтересовани за рад, и евентуално, оквирни предлог назива теме, коју ће ученици радити у домену израде стручног и научног рада, у школској 2015/16. години.

и другим подацима доставите на:

е-mail:centar@medianis.net, или на адресу:

Регионални центар за таленте Ниш, 18 000 Ниш, Епископска 36/13.

Poк за доставу спискова:10. новембар 2015.године.

Напомена: 1. Након евидентирања нових полазника, према досадашњој методологији рада у Регионалном центру за таленте Ниш или вашој школи, биће организовано тестирање ученика. Тест обухвата тестове интелигенције и тест општих склоности;

2. Ученици, који су претходне године успешно положили тест интелигенције, исти не раде поново. Потребно је само доставити њихове податке ради евидентирања за рад у овој школској години.

Срдачан поздрав!

Регионални центар за таленте Ниш

мр Драган Тописировић, дипл.инж.ел., с.р.

DOPIS SKOLAMA ZA 2015 2016 1.pdf

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

Pogled u buducnost 2015

Pogled u budućnost 2015

Detaljnije na:

PDIS INFO

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Ministarstvo dravne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Prezentacija i rasprava o navedenom Nacrtu zakona odraće se u Niu, 4. novembra 2015. godine, sala gradske Skuptine Grada Nia, u ulici Nikole Paića br. 24, u periodu od 11,00 do 14,00.

Ministarstvo poziva sve zainteresovane da uzmu učeće u raspravi o Nacrtu zakona.

Deteljnije na:

PDIS INFO

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti