SEDMA GODIŠNJA KONFERENCIJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA TEHNOLOGI JA U NASTAVI

Poštovane koleginice i kolege,
pozivamo Vas na
SEDMU GODIŠNJU KONFERENCIJU
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA U NASTAVI
Datum održavanja: subota, 05.12. 2015, Novi Sad
Vreme: od 9 čdo 17:30č

Konferenciju je odobrio i podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice AP Vojvodine, rešenjem br. 128-61-210/2015-01, od 09.10.2015.

TEMA ovogodišnje konferencije je Obrazovna tehnologija podržana IK tehnologijama. Na konferenciji će se govoriti o metodama, oblicima, nastavnim sredstvima u vidu softvera i hardvera i obrazovanju nastavnika za primenu IKT-a u nastavi. Namenjena je svim zainteresovanim učiteljima, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima, profesorima na fakultetu koji žele da prošire svoja znanja iz ove oblasti i / ili da podele svoja iskustva iz ove oblasti sa drugima.
PLAN RADA: Konferencija će imati plenarni deo sa izlaganjima predavača po pozivu i radionice po izboru učesnika u popodnevnom delu, u trajanju od 4 školska časa. Paralelno sa praktičnim radionicama teći će popodnevna izlaganja prijavljenih radova. Prijavite svoju temu za izlaganje i podelite svoja iskustva sa drugima. Radovi će u izvodu biti štampani u Zborniku rezimea sa Konferencije. Rezime rada treba da ima do 500 reči. Tema rada mora biti iz oblasti primene IKT-a u nastavi. Uputstvo za izradu rezimea se dobija nakon prijave.
KOTIZACIJA:
ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI+UVERENJE: 3000 dinara
ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI +UVERENJE + IZLAGANJE RADA + ŠTAMPANJE REZIMEA: 4000 dinara

Podaci za uplatu:
Primalac uplate: Centar za edukaciju i medije * i-Time *, Beograd
Broj računa: 205-0000000224649-97, Komercijalna banka AD Beograd
Svrha uplate: Konferencija IKT u nastavi
Iznos: 3000 din /4000 din

PRIJAVA JE OBAVEZNA. Obrazac prijave za učešće možete preuzeti u .doc formatu OVDE
Prijave poslati na e-mail: azo-seminar ili centar.i.time
Kontakt telefon koordinatora Konferencije: 064/021-021-2

Ukoliko ne dobijete poruku o prijemu Vaše prijave, molimo Vas da nas ponovo kontaktirate.
Dobrodošlicu Vam želi Organizacioni odbor
CNTI iz Novog Sada i Centar i-Time iz Beograda !
* * * * * * * * * * * * * * * *

DNEVNI RED I PROGRAM KONFERENCIJE:
8:00- 8:45č Prijavljivanje učesnika i podela materijala
Plenarni deo od 9:00 do 12:00č
Otvaranje konferencije
· Didaktika i savremena obrazovna tehnologija, prof dr Slobodan Popov, CNTI, Novi Sad

 • Novi oblici nastave u “školi bez zidova”, prof dr Dragana Glušac, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
 • Mobilni telefon i razvoj funkcionalnih znanja, Katarina Aleksić, prof inf, Osnovna škola “Branislav Nušić”, Beograd

Pauza za kafu i osveženje

 • Video igre za učenje u pokretu – Xbox Kinect, Mihajlo Arsenijević, prof filozofije/bibliotekar, SŠ “Stefan Dečanski”, Beograd
 • Nastavnik kao instrukcioni dizajner, msc Marina Petrović, prof inf, Centar i-Time, Beograd

12:00-13:00č Pauza za užinu, kafu i osveženje
Radionice po izboru učesnika od 13:00 do 17:00 č

 • IZLAGANJA radova iz oblasti: Obrazovna tehnologija i primeri dobre prakse – IKT u nastavi (otvoreno za prijave) – 4 x 1 školski čas
 • Instalacija i podešavanje Moodle paketa – 2 školska časa
 • Edmodo – obrazovna, društvena mreža – 2 školska časa
 • Interaktivna tabla – 1 školski čas
 • Izrada elektronskih testova – HotPotatoes – 1 školski čas
 • Izrada onlajn prezentacija – Prezzi – 2 školska časa
 • Izrada veb sajta i bloga – Weebly – 2 školska časa
 • Rad sa Xbox Kinect-om – 1 školski čas

Zaključak konferencije-Zatvaranje Konferencije, zaključna diskusija, podela uverenja od 17:00-17:30č.
Konferencija će se u celini održati u Osnovnoj školi „Svetozar Marković Toza“, ulica Janka Čmelika 89, Novi Sad.

Advertisements
od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

Vebinar: Sta nas sve zraci? Radioaktivnost, Radon i jonizujuca zracenja

Vebinar: ta nas sve zrači? Radioaktivnost, Radon i jonizujuća zračenja

Detaljnije na:

PDIS INFO

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti