Preliminarni rezultati Opstinskog takmicenja

Жалбе на резултате предати секретару Гимназије Светозар Марковић, до среде 22.01.2020. до 13 часова, навођењем само шифре.
Ненад Тотић
Председник Такмичарске комисије

PreliminarniRezultatiOpstinskogTakmicenja.xlsx

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti