KGS: Pismo NPS-u

извор: Форум београдских гимназија, Конференција гимназија Србије

Национални просветни савет РС

Председница: др Десанка Радуновић

Поштована,

Као што Вам је познато, иницијативу за оснивање Конференције гимназија Србије (КГС) покренуо је Форум београдских гимназија, са циљем да се професори гимназије укључе у расправу о предстојећим променама у гимназијама. Част нам је што сте и Ви присуствовали оснивању КГС и тиме допринели важности тог догађаја у нашем образовању.

Као први корак ка укључењу професора гимназија у предстојеће промене, КГС је прошле школске године спровела велику анкету у гимназијама Србије на тему: ,,Какву гимназију хоћемо?’’ У анкети је учествовало 1153 професора, или око 25% професора који раде у гимназијама. Спровођењем ове анкете показали смо да се може (ако се хоће) спровести јавна расправа у најширем смислу, како у форми анкете, тако и у форми дискусије, форума, гласања, класичне јавне расправе и сл. О резултатима анкете смо обавестили и НПС, 4. јануара 2011.

У суботу, 24.09.2011. године у Првој београдској гимназији одржана је четврта Конференција гимназија Србије. После детаљне дискусије о предложеним изменама програма за гимназију закључено је да се КГС у начелу не слаже са предложеним иновираним програмом, који је само привидна преправка досадашњег наставног плана и програма, док ми тражимо суштинске промене које ће омогућити праву реформу, као и учешће гимназијских професора у тој реформи.

Ово неслагање КГС са предложеним променама је последица наше искрене намере да допринесемо да предстојећа реформа гимназије буде што је могуће боља и да не дозволимо импровизације и грешке које најпре можемо уочити ми који предајемо у гимназијама. У складу са тим, КГС има искрену жељу да буде сарадник НПС и ЗУОВ на заједничком послу.

КГС је донела следеће виђење предстојећих промена у гимназијама:

1. Да НПС прво усвоји стратегију образовања Србије, па на основу ње усвоји стандарде постигнућа ученика гимназија, који би били основа за израду реформисаних планова;

Да се обезбеде средства за реформу пре њеног извођења;
Да се на основу претходно усвојених стандарда постигнућа ученика и ставова факултета уведе екстерна матура која би омогућавала директан упис на факултете;
Да се, у складу са стандардима постигнућа ученика, локалној самоуправи, школама и наставницима омогући већа аутономија у планирању и извођењу наставе;
Да чланови КГС-а буду увршћени у комисије НПС-а и ЗУОВ-а за иновирање програма, као представници КГС-а;
Да се у гимназијама благовремено организују јавне расправе о било ком будућем предлогу реформе гимназије. КГС је спремна да учествује у организацији јавних расправа.

Унапред хвала!

За КГС: Миодраг Сокић,

професор гимназије

Прилог: најзначајнија запажања:

На седници КГС разматрани су предложени наставни планови по наставним предметима. Сматрамо да је потребно да нагласимо неколико ставова:

У поступку измена наставних планова требало би посебно размотрити и стварно стање како би се системски поправили негативни трендови у функционалном знању и вештинама ученика који су све бројнији. Као примере наводимо само неколико:

изражавање, познавање и коришћење основног писма, који све више настају као последица потпуно погрешног приступа у коришћењу савремених технологија а посебно друштвених мрежа; сматрамо да постоји реална потреба да у гимназијском образовању треба одвојити српски језик од књижевности, прецизније посебно треба проучавати правопис, историју језика, фонетику, морфологију и синтаксу, а посебно обрађивати књижевна дела најзначајних писаца
проблеми у области ИТ су све већи јер не постоје права системска решења и стандарди, информатичка писменост друштва је на веома ниском нивоу у односу на све остале земње у окружењу што као директну последицу има низ негативних трендова у многим другим областима
потребно је тежити већој заступљености кабинетске наставе, пре свега у наставним предметима природних наука али и у страним језицима
наставницима треба омогућити знатно већи степен слободе у креирању наставних планова и тако би ученици били заинтересованији за ове предмете.

КГС, 2011-09-25

ZUOV: Reforma gimnazije – Gordana Mijatović

izvor: http://youtube.com/w/?v=y67FYtIL3nE&feature=related

 

НПС: Ипак промене у гимназијама?

На дневном реду НПС 27. септембра

Министарство просвете и науке обратило се Националном просветном савету (НПС) са молбом да током септембра одржи хитну расправу о иновираним програмима за гимназије и усвоји иновиране програме за оне предмете за које НПС сматра да су у целости или са извесним датим корекцијама, бољи од програма који су тренутно у употреби. За предмете за које се не буду усвојили иновирани програми, важиће програми који су тренутно у употреби – каже за Данас Зоран Костић, помоћник министра просвете.

Nastavite sa čitanjem

FBG: Popravni u avgustu

Поправни испит је неуспех и наставника

Сре, авг 24, 2011

Вести, О образовању

Нови закон омогућава ученику који је пао у августу да, у статусу ванредног ђака, до новембра положи и врати се у редовну наставу

Nastavite sa čitanjem

Blic: Ukinut Sektor za srednje obrazovanje

Obradović ukinuo Sektor za srednje obrazovanje
S. R. T. | 12. 08. 2011. – 02:02h | Foto: M. Jošida | Komentara: 45

Novim Pravilnikom o uređenju i sistematizaciji u Ministarstvu prosvete ukinut je Sektor za srednje obrazovanje, koji je pored Sektora za osnovno i visoko, najvažniji u ministarstvu. Sistematizacijom radnih mesta iz ministarstva je 24 ljudi otišlo u penziju, ali je zaposleno 18 novih, mahom u sekretarijat, čime je povećana birokratija.

Nastavite sa čitanjem