Broj učenika u Srbiji 2001-2010

image3481.jpg

Републички завод за статистикуМинистарство просвете Србије
Статистика о кретању броја ученика у Србијиза период од 2001 до 2010

image667.gifimage668.gifimage3391.jpg

РАЗЛОЗИ ТАКВОГ СТАЊА:Негативан прираштај становништва

Миграција становништва ка већим центрима

Неадекватна мрежа школа

Неусклађеност потреба привреде и тржишта рада са образовним системом

Kretanje broja učenika VIII razreda 2002-2018

OUK_Broj_ucenika_VIII_110727.xls

OUK_Broj_ucenika_VIII_110727.pdf

FBG: Popravni u avgustu

Поправни испит је неуспех и наставника

Сре, авг 24, 2011

Вести, О образовању

Нови закон омогућава ученику који је пао у августу да, у статусу ванредног ђака, до новембра положи и врати се у редовну наставу

Nastavite sa čitanjem

Narodne novine: Poslovna informatika

Nardone novine:  Znaje okićeno nagradama

Izvor: http://www.narodne.com

Nastavite sa čitanjem

Upis2011: Narodne novine – Probni završni ispit