Borland Pascal 7.0 – Radno okruženje (IDE) programskog jezika – Uvod

Borland Pascal 7.0
Radno okruženje (IDE) programskog jezika
Uvod

Ukoliko ste instalirali programski jezik Borland Pascal 7.0 i podesili prečicu na desktopu (na osnovu uputstava iz prethodnih lekcija), možete preći na upoznavanje sa izgledom i mogućnostima radnog okruženja programskog jezika Borland Pascal 7.0.

1. Glavni prozor radnog okruženja programskog jezika Borland Pascal 7.0

Pokretanjem prečice Borland Pascal 7 na desktopu (duplim klikom na prečicu), pokreće se i otvara se glavni prozor radnog okruženja (IDE) programskog jezika Borland Pascal 7.0 koji izgleda kao na slici 1:

Slika 1. Glavni prozor radnog okruženja programskog jezika Borland Pascal 7.0

Nastavite sa čitanjem